Engineering Systems på autonomikonferansen 2017 (NFA)

Engineering Systems deltok på NFA sin årlige autonomikonferanse. I år var denne på Scandic i Kristiansand den 15.-16.mars. Vårt innlegg handlet om aksellerert designprosess a la McLaren. Mye av fokuset idag er på autonomi og robotisering, men likefult må bedriften ha kontroll på sine designprosesser. Hvordan kan R&D bli rimeligere, raskere og med høyere kvalitet med andre verktøy?

Se vår firmabrosjyre for mer detaljer.

[Back]