ITE Østerhus med Once DMS

ITE Østerhus har bestemt seg for å implementere Once DMS Arkiv dokumentkontroll for prosjektgjennomføring. Dette gir økte styringsmuligheter og sikrer sporbarhet på dokumenter og tegninger.

ITE Østerhus utfører elektro og instrumentoppdrag for både landbaserte virksomheter, kraftkrevende industri og offshore-bedrifter i Sør-Norge. De opplever nå økt oppdragsmengde og har derfor valgt Once dokumentarkiv til støtte for prosjektgjennomføringen.

Engineering Systems leverer dokument og tegningsløsninger for mer effektiv prosjektgjennomføring, samt CAD/PLM løsninger basert på Autodesk-plattform. Disse løsningene integreres for de som ønsker en helhetlig engineering prosess. Det være seg kontroll på leveranse av ulike produktvarianter levert til ulike kunder eller sporbarhet på spesifikasjoner, individ og antall.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Once DMS eller CAD/PLM.

[Back]