ERP Software, DND

Oslo

ERP Software 2018 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI. Det bygger videre på en lang tradisjon som strekker seg tilbake til sent på 90-tallet, da Bo etablerte en årlig møteplass for både kunder og leverandører av ERP-systemer.

Engineering Systems deltar sammen med Trimergo ERP for å sette fokus på moderne ERP løsninger med et prosjekt- og planleggingsfokus. Vi mener rollen til ERP må endres fra en reaktiv rolle til en proaktiv rolle før å sikre SMB bedrifter bedre lønnsomhet i prosjekter.

For mer detaljer, se egen landingsside.

[Back]