Vellykket OTD i Bergen

Vi deltok på OTD2016 med fokus på gjenbruk av dokumentasjon og kvalitetssikring av arbeidsprosesser med QR-kode (se bildet).
(Foto:MacGregor)

Vi hadde diskusjon om mange QR-anvendelser opp mot vårt kjerneprodukt Once som inneholder Tag og Dokumentinformasjon på Web. Det var mange interesserte.

Engineering Systems har løsninger for effektivisering av teknisk dokumenthåndtering bygd rundt en sentral database. Dette gir blant andre følgende fordeler: 

  • Bedre kvalitet på tekniske data
  • Økt gjenbruk av teknisk design, og
  • Økt sporbarhet i leveranser

For mer informasjon kjør video eller last ned brosjyre under.

[Back]