Tilgang til alle data, for alle, over alt

Se hvordan ZEG Power bruker Once®

Do it Once®

Once® er et effektivt PLM-verktøy som kobler sammen CAD-og ERP-systemer og fjerner dobbeltarbeid fra prosjektleveranser.

Løsningen sikrer korrekt innkjøpsdokumentasjon til ERP-systemet og oppdatert prosjektdokumentasjon fra design til ferdig leveranse.

Dette gir økt kontroll og lønnsomhet.

Once® er utviklet av og for ingeniører og levert som en skytjeneste på Microsoft Azure-plattformen.

Noen av fordelene med Once®

Tilgang til alle data, for alle, over alt

Når du registrerer en komponent i Once®, er den søkbar og tilgjengelig for kollegaene dine umiddelbart. Med full kontroll på engineeringdata og -dokumentasjon unngår du stress, rot, og unødig mas i arbeidsdagen.

Økt kontroll og større fortjeneste

Når Once® benyttes i verdikjeden din, får alle tilgang til samme informasjon i hele prosjektgjennomføringen.
Slik unngås feil og dobbeltarbeid og innholdet i dokumentasjonen er alltid oppdatert. Alt registreres kun én gang, på én plass. Tid spart er penger tjent.

Kom i gang helt smertefritt

Du får en positiv reise med Once®, helt fra starten. Vi tilbyr en uforpliktende workshop på dine egne prosjektdata. Det gir deg økt digitaliseringskompetanse og et best mulig beslutningsgrunnlag, samt en forutsigbar, effektiv og trygg implementering dersom du velger Once®.

ZEG Power valgte Once®

Once® gir ZEG Power store besparelser. Erfaringene fra pilotanlegget vårt lagres i Once®. Disse dataene kan vi gjenbruke når vi skal i gang med neste anlegg. Plattformen vokser sammen med oss, og vi tror at Once® blir sentrale i oppskaleringen fra pilot til hydrogenproduksjon i stor skala.

Bjørn Filip Johannessen, Principal Mechanical Engineer, ZEG Power AS

Flere fornøyde Once®-brukere

Once treffer den rette balansen mellom brukervennlighet og muligheten til å håndtere Antecs behov innen salg, engineering, prosjekt, dokumentstyring og leverandørkjede på en effektiv måte.

En nøkkelfaktor var muligheten til å modularisere design med automatisert system for items og tags, som muliggjør gjenbruk med automatisk overføring av masser av data og dokumentasjon til nye prosjekt.

Once®-metodikken vil forbedre prosjektgjennomføringen vår dramatisk, fra items og tags, via BOM og P&ID, til innkjøp og dokumenthåndtering. Ved å bruke Once® har vi nå muligheten til å inkludere elektro og instrumentering som en integrert del av anleggsdesign, slik at hele anlegget kan håndteres i ett system.

Kristian Aas, Supply Chain Manager, Antec Biogas AS

Once® effektiviserer prosessene våre. Dermed sparer vi både tid og penger. Den største fordelen med Once® er muligheten til å ha data fra ulike disipliner fortløpende og fullstendig oppdatert gjennom hele produksjonsprosessen. Alt er alltid tilgjengelig for alle. Once® gjør det mulig for oss å standardisere og strømlinjeforme. Ikke minst får Once® oss til å se bra ut når vi kommuniserer med kundene våre.

Børge Mugås, Project Engineer Instrument, K. Lund Offshore

Once® er med å muliggjøre den grønne omstillingen

Styrket leverandørindustri er ett av tre mulighetsrom for Norge i en grønn og lønnsom omstilling.

Forutsetningen er ekstrem utnytting av digitale teknologier for automatisering og utvikling av tjenester som følger produktenes livsløp.


Fra SINTEFs fremtidsrapport 2050. Les hele rapporten her.

(

Once® FAQ

Hvordan kommer jeg i gang med Once®?

Terskelen for å komme i gang med Once® er lav. Den enkleste måten er å dra og slippe prosjektmapper rett inn i Once®, og så er du i gang!
Once flytter eksisterende engineeringdata som items, tags, dokumenter og filer direkte til skyløsningen. Vi tilbyr din bedrift en uforpliktende workshop på deres egne prosjektdata, tett oppfølging fra våre erfarne og dyktige medarbeidere sørger for at dere kommer trygt og godt i gang.

Bidrar bruk av Once® til økt bærekraft?

Once® effektiviserer prosjektleveransene slik at dere som bedrift forbruker mindre tid og ressurser. I Once® har dere kontroll på alle detaljer om alle komponenter. Forbruk, utslipp og miljøavtrykk rapporteres direkte fra Once®. Med full kontroll på innkjøpsprosessen unngår dere feilinnkjøp.

Passer Once® for min bedrift?

Once® passer for alle bedrifter som ønsker kontroll og kvalitet på prosjektleveranser der kundene har krav til dokumentasjonen på systemene og produktene som leveres. Once® er utviklet av ingeniører for ingeniører. Mer enn 20 års kompetanse og «best-practise» fra leverandørindustrien er bygget inn i løsningen slik at det er et intuitivt og effektivt system å bruke for de ulike fagdisiplinene.

Hvor trygt er Once®?

Once® er en sikker og teknologisk moderne løsning, utviklet og levert på Microsoft Azure-plattformen. Løsningen er utviklet i tett samarbeid med Microsoft og med støtte av Innovasjon Norge.

Kan Once® hjelpe oss med innkjøp, anskaffelse?

Once® håndterer anskaffelsesprosessen fra underlaget er klargjort i engineering til mottak av varer og dokumentasjon fra leverandør.
Dette inkluderer forespørsler, håndtering og godkjenning av mottatte tilbud, sammenstilling av innkjøpsunderlag og  mottak av varer og dokumentasjon.
Håndtering av det merkantile håndteres i kundens ERP/Økonomi/Innkjøpssystem med en standard integrasjon.

Hva koster det?

Once® er en abonnementstjeneste hvor drift, sikkerhet, oppdateringer og support er inkludert i serverlisensen. Once® fullbrukerlisens gir deg full tilgang til registrering og oppdatering av engineeringdata i alle moduler, inkludert er også Once 2D AutoCAD plug-in og Once 3D Inventor plug-in.

Once GO-lisens gir alle i bedriften og underleverandører tilgang til å søke i alle relevante data, samt å bidra i prosesser som dokumentgodkjenning og sjekklistehåndtering. Det er stor sannsynlighet for at din bedrift oppnår økt lønnsomhet allerede fra det første prosjektet levert med Once®!

Hvor lang tid tar det?

Det er kort vei fra investering til gevinst med Once. Flere av våre kunder har kommet i mål med implementering i sin bedrift innen 2–3 måneder.

Nå kan du prøve Once® i din bedrift

(

Vil du bli en del av den lønnsomme omstillingen? Kom i gang med Once® og jobb mer effektivt med dine prosjekter. Sammen styrker vi konkurranseevnen til din bedrift i fremtiden.

Kontakt oss i dag for å komme i gang.

Team Once®